Khi chép file vào ổ USB, tại sao lại hiện thông báo “không đủ dung lượng” ngay cả khi ổ đĩa có đủ dung lượng?

Đó là vấn đề của hệ thống FAT. Hầu hết các nhà sản xuất đều định dạng đĩa USB ở hệ thống tệp FAT. Nếu bạn sao chép hơn 255 tệp vào đĩa USB cùng một lúc, bạn có thể tạo một thư mục mới hoặc trực tiếp định dạng lại đĩa USB thành FAT32 hoặc exFAT. Tuy nhiên, chỉ có định dạng FAT là tương thích với hầu hết các hệ điều hành.

SEARCH

Can not find our product or news? Try to enter your keywords.

Please Enable cookies to improve your user experience