PHẢI LÀM GÌ NẾU DÒNG DỮ LIỆU BỊ THIẾU THÔNG BÁO LỖI XUẤT HIỆN

Thông báo lỗi "Stream Loss" thường xảy ra khi dữ liệu được truyền từ thiết bị lưu trữ có định dạng NTFS sang ổ Flash có định dạng FAT hoặc FAT32. Nói chung, thông báo "Stream Loss" như vậy sẽ không làm hỏng hoặc bỏ sót dữ liệu nên bạn có thể tiếp tục mà không cần lo lắng. Thông báo lỗi này được tạo do việc tự động tạo tệp "Thumbs.db" trong một thư mục do định dạng NTFS. Thông báo lỗi như vậy sẽ không xảy ra khi xóa tệp "Thumbs.db" trước khi sao chép thư mục.

SEARCH

Can not find our product or news? Try to enter your keywords.

Please Enable cookies to improve your user experience