T193 là một USB vô cùng sáng tạo, được tích hợp nhiều chức năng đúng chuẩn “Văn phòng phẩm” cực kỳ thực tế cho nhân viên văn phòng và sinh viên với vẻ ngoài rất phong cách và sáng tạo!

Đọc thêm